PL EN
Mobilny system monitoringu powietrza ARPOL

Mobilny system monitoringu stanu jakości powietrza ARPOL, tworzony przez prof. dr. hab. inż. Ryszarda Katulskiego z Politechniki Gdańskiej, jest unikatowym w skali kraju urządzeniem nadawczo-odbiorczym do monitoringu zagrożeń środowiska naturalnego.

Służy on do pomiarówstężeń związków chemicznych rozproszonych w powietrzu, takich jak: tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2) oraz benzenu (C6H6). Ma też możliwość rozszerzenia o związki z grupy bojowych środków trujących (BST).