PL EN
PATRONAGE

 

  Honorary Patronage of the Minister of Interior and Administration

 

  Honorary Patronage of the Minister of Economic Development             

 

    Honorary Patronage of the Miister of Science and Higher    Educationkkkmmlllllkkkkkkkkklllllllllllllllllllllllllllllkkkkkkkkkk

 

    

Honorary Patronage of the Director of the National Center for jjjjjjj

Research and Development

 

    

 Conference Partnerkkkjjjjjkjjjjjkkkll;;;;;;j,jjjjjj;;;kkkkkkkkkkkkkkk

 

    

Conference Partner lllllllllllllllllllljjjjjjjjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 

    

Media Patronage jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

    

Media Patronage lllllllllllllllllljjjjjjjjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll